ผู้บังคับบัญชา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

resize

 

ด้วย กองบิน ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา 

 

การรับสมัคร

ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๒

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

p1

 

p2

 

p3

 

p4