ผู้บังคับบัญชา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

resize

 

ตามที่ คณะกรรมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล

เพื่อเข้ารับคัดเลือกการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา 

ประกอบด้วย ตำแหน่ง ช่างประปา และ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 

ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งดังกล่าว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 01

 

02