ผู้บังคับบัญชา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

resize

 

ด้วย กองบิน ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน ๒ อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่ง ช่างประปา และ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

การรับสมัคร : ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๒

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

01

 

02

 

03

 

04 

 

05