ผู้บังคับบัญชา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

resize

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งดังกล่าว

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

p1

p2

p3