ผู้บังคับบัญชา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

resize

 ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ สอบภาควิชาการ สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๒ อัตรา

ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว ดังรายชื่อตามผนวกที่แนบ

และให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ มารายงานตัว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๒

 

 

p1

 

p2