ผู้บังคับบัญชา

ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จำนวน ๒ อัตรา คือ ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน และ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า นั้น

ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่างๆ (ตามที่แนบ)

และขอให้มาเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐

ณ อาคารสอนภาษาต่างประเทศ กองบิน ๒

 

 01

02

 

03

 

04

05