ผู้บังคับบัญชา

ติดต่อเรา

wing2 2

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 2
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
โทร.0-3648-6380-3 ต่อ 5-0272

wing2FP