ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการยุทธการทหารอากาศ กองบิน ๒

สร้างเมื่อ 30 มกราคม 2561

20180130-2พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยม สายวิทยาการยุทธการทหารอากาศ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ และ ห้องประชุมฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑