ผู้บังคับบัญชา

พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙

สร้างเมื่อ 30 มกราคม 2561

20180130-1นาวาอากาศโท เศรษฐพงศ์ ชัยวัฒน์พงศกร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร(พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑