ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน ๒

สร้างเมื่อ 26 มกราคม 2561

20180126-2นาวาอากาศเอก อดิศร สมนิยามรัฐ วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน ดำเนินการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ถึง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑