ผู้บังคับบัญชา

พิธีทำบุญกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

สร้างเมื่อ 11 มกราคม 2561

20180111-3นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีทำบุญกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว อีกทั้งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการผู้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการบำรุงขวัญและสร้างกำลังใจให้กับกำลังพลภายในหน่วย ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑