ผู้บังคับบัญชา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม

สร้างเมื่อ 11 มกราคม 2561

20180111-2นาวาอากาศโท เศรษฐพงศ์ ชัยวัฒน์พงศกร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑