ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒

สร้างเมื่อ 09 มกราคม 2561

20180109-1พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๖๑