ผู้บังคับบัญชา

พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมรบพิเศษที่ ๓

สร้างเมื่อ 04 ธันวาคม 2560

20171204-2นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมรบพิเศษที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรมรบพิเศษที่ ๓ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐