ผู้บังคับบัญชา

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สร้างเมื่อ 04 ธันวาคม 2560

20171204-1นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ และ คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐