ผู้บังคับบัญชา

พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์

สร้างเมื่อ 01 ธันวาคม 2560

20171201-3นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พันเอก ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐