ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สร้างเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560

20171110-3พลอากาศโท จิโรจ บำรุงลาภ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐