ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

สร้างเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560

20171110-1พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐