ผู้บังคับบัญชา

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

สร้างเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2560

20171107นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐