ผู้บังคับบัญชา

ตรวจความก้าวหน้า โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานก๊าซชีวภาพ

สร้างเมื่อ 11 ตุลาคม 2560

20171011พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐