ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๒

สร้างเมื่อ 10 ตุลาคม 2560

20171010-1ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ โดย นาวาอากาศเอกประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ เข้าสำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโคกสำโรง และอำเภอชัยบาดาล พร้อมทั้งอนุมัติให้นำกำลังพล จำนวน ๘ นาย เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้จัดเตรียมความพร้อมกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และให้การสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐