ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๑

สร้างเมื่อ 07 ตุลาคม 2560

20171007-3นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ นำกำลังพลออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน มอบเรือขนาดเล็ก จำนวน ๔ ลำ ให้ไว้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เพื่อใช้ลำเลียงประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๘ หลังการประชุมวางแผนร่วมกัน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐