ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าสรรพาวุธ

สร้างเมื่อ 10 สิงหาคม 2560

20170810-3พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าสรรพาวุธ ประจำปี ๖๐ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐