ผู้บังคับบัญชา

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ถวายพระพร

สร้างเมื่อ 10 สิงหาคม 2560

20170810-2นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๒ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐