ผู้บังคับบัญชา

โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สร้างเมื่อ 10 สิงหาคม 2560

20170810-1นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร นักบินพระราชพาหนะกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐