ผู้บังคับบัญชา

การตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน

สร้างเมื่อ 19 มิถุนายน 2560

20170619-2นาวาอากาศเอก พงศ์สมิทธ์ สุขรวย รองประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน กองทัพอากาศ พร้อมด้ายคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐