ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม ฺBig Cleaning Day

สร้างเมื่อ 19 มิถุนายน 2560

20170619-1นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๒ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ขุดลอกคูคลอง เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่สถานที่ราชการและพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัย กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐