ผู้บังคับบัญชา

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือน ทอ. และ ทอ.อินเดีย

สร้างเมื่อ 15 มิถุนายน 2560

20170615-2GROUP CAPTAIN VIKAS SHARMA VM Defence attaché, embassy of India, Bangkok พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและรับฟังการบรรยายสรุปในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือน ทอ. และ ทอ.อินเดีย โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐