ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสารบรรณ กองบิน ๒

สร้างเมื่อ 20 มีนาคม 2560

20170320พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสารบรรณ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐