ผู้บังคับบัญชา

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

สร้างเมื่อ 17 มีนาคม 2560

20170317นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ในโอกาสเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ กองบิน ๒ เข้าร่วมในพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดี ณ กองบังคับการกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐