ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวทหารอากาศ กองบิน ๒

สร้างเมื่อ 16 มีนาคม 2560

20170316-3พลอากาศตรี ธรินทร์ ปุณศรี รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวทหารอากาศ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐