ผู้บังคับบัญชา

ตรวจสอบความพร้อมรบ แผนป้องกันที่ตั้งหน่วย

สร้างเมื่อ 16 มีนาคม 2560

20170316-2พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ พร้อมด้วยคณะตรวจสอบความพร้อมรบ เข้าดำเนินการทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐