ผู้บังคับบัญชา

พิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

20170714นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ณ อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

20170711-4นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ นำข้าราชการ กองบิน ๒ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

คณะจเรทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่ กองบิน ๒

20170711-3พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ หัวหน้าคณะตรวจการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: คณะจเรทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่ กองบิน ๒

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

20170711-2พลอากาศตรี เสริมเกียรติ ก้อนมณี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ และ นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ นำข้าราชการ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

20170711-1นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ นำข้าราชการ กองบิน ๒ เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนประจำจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๖๐ ณ วัดสิริจันทรนิมิต ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

การประกอบพิธีทางพระพทุธศาสนา เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

20170707-1นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวฐานบินโคกกะเทียม กองบิน ๒ ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพทุธศาสนา ประกอบด้วย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์, ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: การประกอบพิธีทางพระพทุธศาสนา เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ “กลุ่ม AGE Wing 2”

20170706-3อาจารย์ ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา หัวหน้าคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมผู้บริหารระดับบริหารนโยบาย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ “กลุ่ม AGE Wing 2” โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ “กลุ่ม AGE Wing 2”

พิธีเปิดหลักสูตรนักบินเปลี่ยนแบบกับ ฮ.๖.ข/ค/ง

20170706-2นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ และเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินเปลี่ยนแบบกับ ฮ.๖.ข/ค/ง ณ ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดหลักสูตรนักบินเปลี่ยนแบบกับ ฮ.๖.ข/ค/ง

โครงการค่ายธรรมะเอาชนะยาเสพติด

20170706-1นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ และเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการค่ายธรรมะเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๒ รู้เท่าทัน ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการค่ายธรรมะเอาชนะยาเสพติด

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑

20170622-2นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ กองบิน ๒ และครอบครัวของทหารใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สนามฝึกด้านข้าง กองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑