ผู้บังคับบัญชา

คณะนักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒

20170330-2นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพิงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ Col. Micheal E. Van Walkerberg หัวหน้าคณะนักเรียนนายเรืออากาศ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๒ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: คณะนักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒

ตรวจเยี่ยมแผนการปฏิบัติงานสายวิทยาการส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

20170330-1นาวาอากาศเอก จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผู้อำนวยการกองควบคุมการซ่อมบำรุง สำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๖๐ เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้อง และให้คำแนะนำในการควบคุมระบบการซ่อมบำรุงอากาศยานและยุทธภัณฑ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมแผนการปฏิบัติงานสายวิทยาการส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๒

20170328นาวาอากาศเอก ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยคณะอำนวยการด้านปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดทหารอากาศ ในส่วนสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๒ ประจำปี ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุธ  จันทราชา เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๒

พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และกิจกรรม ๕ ส กองบิน ๒

20170327-4นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและกิจกรรม ๕ ส กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และกิจกรรม ๕ ส กองบิน ๒

คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการทหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒

20170327-3พลตรี อภิชาติ ชามาตย์ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยอาจารย์ นิสิตนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาก ๔ สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๓๙๗ คน เข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพอากาศ ในส่วนของกองบิน ๒ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และเข้าชมการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อให้คณะอาจารย์ นิสิตนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ พร้อมกับการรับชมและสัมผัสอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างใกล้ชิด ในการนี้ นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกานตรันต์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการทหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒

ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชน

20170327-2นาวาอากาศเอก สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการฝึก กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2017 ของทหารอากาศไทย และ พันเอก ชาน ชิง ฮาว (Colonel CHAN CING HAO) ผู้อำนวยการฝึก กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2017 ของ ทหารอากาศสิงคโปร์ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา เสธนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมจัดโครงการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชน โดยให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทำฟันเบื้องต้น ร่วมกับชุดแพทย์ ทหารอากาศสิงคโปร์ บริการตัดผม การแสดงดนตรี มอบสิ่งของอุปกรณ์กีฬา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชน

วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ครบรอบปีที่ ๙๑

20170327-1พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ครบรอบปีที่ ๙๑ โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ครบรอบปีที่ ๙๑

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

20170323-2นาวาอากาศเอก ประกาศิต เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

20170323-1พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/รองหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

กิจกรรม “เครื่องดับเพลิงเข้าใจง่าย ใช้เป็น ลดความสูญเสีย”

20170321นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ จัดกิจกรรม “เครื่องดับเพลิงเข้าใจง่าย ใช้เป็น ลดความสูญเสีย” โดยมี ข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๒ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม “เครื่องดับเพลิงเข้าใจง่าย ใช้เป็น ลดความสูญเสีย”