พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง

20171114นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมข้าราชการกองบิน ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20171110-3พลอากาศโท จิโรจ บำรุงลาภ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานต่างประเทศ กองเอเชียแปซิฟิกฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒

20171110-2นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ Rear Admiral (Engineer) Guillaume DE GARIDEL-THORON ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ กองเอเชียแปซิฟิก กรมจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เพื่อพูดคุยหารือข้อราชการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการบินค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานต่างประเทศ กองเอเชียแปซิฟิกฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

20171110-1พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

20171107นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

พิธีมอบรางวัลการควบคุมมาตรฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

20171106นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เข้ารับโล่รางวัลการควบคุมมาตรฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบรางวัลการควบคุมมาตรฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

20171103-2นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ และ คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒ และครอบครัว ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: ประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑

20171103นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารภาคเอกชน ได้พบประกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อพูดคุยหารือข้อราชการต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนจังหวัดลพบุรี ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

20171102-3นาวาอากาศโท เศรษฐพงศ์ ชัยวัฒน์พงศกร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องด้วยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานนำมาถวาย ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับนักบินพร้อมรบ ฮ.๖

20171102-2นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับนักบินพร้อมรบ ฮ.๖ ณ อาคารโรงเก็บอากาศยาน ฮ.๑๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับนักบินพร้อมรบ ฮ.๖