ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการยุทธการทหารอากาศ กองบิน ๒

20180130-2พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยม สายวิทยาการยุทธการทหารอากาศ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ และ ห้องประชุมฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการยุทธการทหารอากาศ กองบิน ๒

พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙

20180130-1นาวาอากาศโท เศรษฐพงศ์ ชัยวัฒน์พงศกร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร(พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

20180128นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ตรวจเยี่ยมมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน ๒

20180126-2นาวาอากาศเอก อดิศร สมนิยามรัฐ วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน ดำเนินการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ถึง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน ๒

วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๒

20180126-1พลตรี พินิจ แจ้งแสงทอง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธี งานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๒

การประชุมใหญ่สามัญ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๒

20180125-2นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธาน ในการประชุมใหญ่สามัญ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๒ โดยมี สมาชิกสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมใหญ่สามัญ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๒

พิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

20180125-1นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑

20180118-2นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย และวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ โดยมี พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

20180118-1นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ นำข้าราชการกองบิน ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

20180117-3นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ถวายพานพุ่ม ดอกไม้ ในพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”