ผู้บังคับบัญชา

จำหน่ายดอกป๊อปปี้

สร้างเมื่อ 30 มกราคม 2561

b20180130คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ให้กับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสาธารณกุศล สมทบทุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑