ผู้บังคับบัญชา

งานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

สร้างเมื่อ 13 มกราคม 2561

b20180113คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" ของกองบิน ๒ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ โดยมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงการบินของอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ การแสดงโดดร่มเหินเวหา ตลอดจนการแสดงของชุดสุนัขทหาร และกิจกรรมบนเวที รวมถึงการแจกของขวัญสำหรับเด็กๆ ณ ลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑