ผู้บังคับบัญชา

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

สร้างเมื่อ 01 มกราคม 2561

b20180101คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลให้แก่กำลังพลและครอบครัวในฐานบินโคกกะเทียม กองบิน ๒ ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑