ผู้บังคับบัญชา

พิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

สร้างเมื่อ 01 มกราคม 2561

b20171231คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลให้แก่กำลังพล และครอบครัวในฐานบินโคกกะเทียม กองบิน ๒ ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล กองบิน ๒ ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จนถึงช่วงเวลาต้อนรับปีใหม่ ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑