ผู้บังคับบัญชา

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สร้างเมื่อ 04 ธันวาคม 2560

b20170412คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐