ผู้บังคับบัญชา

ประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

สร้างเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2560

b20171103คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีไทย ณ บริเวณสระน้ำ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐