ผู้บังคับบัญชา

เยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้าให้กำลังใจ

สร้างเมื่อ 11 ตุลาคม 2560

b20171011คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางเยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้า ให้กับบิดาของ คุณฑิฆัมพร ประมวลความดี สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐