ผู้บังคับบัญชา

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

สร้างเมื่อ 07 ตุลาคม 2560

b20171007คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติงานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ให้กับ คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี เป็นประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ท่านใหม่ โดยมี สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐