ผู้บังคับบัญชา

ตรวจเยี่ยมผู้พิการ

สร้างเมื่อ 01 สิงหาคม 2560

b20170801-4คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ นำทีมแพทย์โรงพยาบาลกองบิน ๒ ตรวจเยี่ยมผู้พิการในกองบิน ๒ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้พิการ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐