ผู้บังคับบัญชา

งานชมรมแม่บ้านกาชาดจังหวัดลพบุรี

สร้างเมื่อ 19 มิถุนายน 2560

b102170619-1คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมงานชมรมแม่บ้านกาชาดจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐