ผู้บังคับบัญชา

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สร้างเมื่อ 30 พฤษภาคม 2560

b20170530คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐