ผู้บังคับบัญชา

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

สร้างเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560

b20170222พลอากาศโท สุรพล มาลีวรรณ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาย สละ สุวรรณ์ บิดาของ นาวาอากาศเอก ศราวุฒิ สุวรรณ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ โดยมี คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสที่ กองบิน ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฯ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐