ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

b20170303คุณ วิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างคณะภริยาหน่วยทหาร ตำรวจ กับหัวหน้าส่วนราชการ สตรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกิจกรรมฯ ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

b20170222พลอากาศโท สุรพล มาลีวรรณ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาย สละ สุวรรณ์ บิดาของ นาวาอากาศเอก ศราวุฒิ สุวรรณ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ โดยมี คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสที่ กองบิน ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฯ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

b20170221คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลนครหลวง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐

b20170201คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยความหมายของ ดอกป๊อปปี้ (สีแดง) เป็นสัญลักษณ์แทน “ทหารผ่านศึก” เพื่อเป็นแสดงความระลึกถึง ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตยมีชาติ บ้านเมือง ให้ได้อยู่อาศัย ตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการ กองบิน ๒ ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมซื้อดอกป๊อปปี้เพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

b20170116คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมมอบของขวัญให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป ดั่งคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” โดยกองบิน ๒ ได้จัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การแสดงยุทโธปกรณ์, การจัดนิทรรศการทางการบินแสดงประวัติความเป็นมาของกองบิน ๒, กิจกรรมบนเวทีของโรงเรียนต่างๆ , การแสดงดนตรี, การแสดงความสามารถของสุนัขทหาร (K-9), การแสดงการบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ และการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมแจกของที่ระลึกมากมายให้กับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระพุทธธูปเตมีย์มงคล รุ่น ๑

b20161226คุณวิทวัน  แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระพุทธธูปเตมีย์มงคล และเหรียญพุทธธูปเตมีย์มงคล กองบิน ๒ รุ่น ๑ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระพุทธธูปเตมีย์มงคล รุ่น ๑

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

b20161201คุณวิทวัน  แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศตรวจเยี่ยม กองบิน ๒

b20161108นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองบิน ๒ โดยมี คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

อ่านเพิ่มเติม: นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศตรวจเยี่ยม กองบิน ๒

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

b20160913คุณวิทวัน  แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมร่วมกิจกรรมกีฬาสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ แม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พลอากาศตรีหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเป็นประธาน ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม ประจำปี ๒๕๕๙

b20160908คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากระชับมิตร กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม ประจำปี ๒๕๕๙