ผู้บังคับบัญชา

จำหน่ายดอกป๊อปปี้

b20180130คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ให้กับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสาธารณกุศล สมทบทุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: จำหน่ายดอกป๊อปปี้

งานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

b20180113คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" ของกองบิน ๒ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ โดยมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงการบินของอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ การแสดงโดดร่มเหินเวหา ตลอดจนการแสดงของชุดสุนัขทหาร และกิจกรรมบนเวที รวมถึงการแจกของขวัญสำหรับเด็กๆ ณ ลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: งานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีทำบุญกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

b20180111คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมพิธีทำบุญกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วย ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ครั้งที่ ๓/๖๑

b20180110คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ จัดการประชุมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ครั้งที่ ๓/๖๑ พร้อมอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญให้กับสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ครั้งที่ ๓/๖๑

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

b20180101คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลให้แก่กำลังพลและครอบครัวในฐานบินโคกกะเทียม กองบิน ๒ ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

b20171231คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลให้แก่กำลังพล และครอบครัวในฐานบินโคกกะเทียม กองบิน ๒ ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล กองบิน ๒ ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จนถึงช่วงเวลาต้อนรับปีใหม่ ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

b20171219คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบอาหารกลางวัน ผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ครบรอบปีที่ ๙๘

b20171216คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 2 ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ครบรอบปีที่ ๙๘ โดยมี พลอากาศเอกไพบูลย์ สิงหามาตย์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ครบรอบปีที่ ๙๘

งานวันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ ๕

b20171209คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมงานวันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ ๕ ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: งานวันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ ๕

งานวันสถาปนาชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก

b20171208คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมงานวันสถาปนาชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก ครบรอบ ๓๖ ปี ณ ชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: งานวันสถาปนาชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก