ประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

b20171103คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีไทย ณ บริเวณสระน้ำ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลพบุรี

b20171026คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลพบุรี เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลพบุรี

มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

b20171025คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบิพิตร โดยมี รองเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร และ นายพูลศักดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

b20171019คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ และครอบครัวกองบิน ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส และเพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดหนองแก้ว ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ร.๙

b20171013คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ร.๙

เยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้าให้กำลังใจ

b20171011คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางเยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้า ให้กับบิดาของ คุณฑิฆัมพร ประมวลความดี สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้าให้กำลังใจ

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

b20171007คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติงานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ให้กับ คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี เป็นประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ท่านใหม่ โดยมี สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

b20170907เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร รองประธานชมชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน ๖๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบิพิตร โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ คุณนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน

b20170831คุณจุฑาทิพย์ จันทราชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๖๐ โดยมี การบริการตัดผมฟรี และจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลกองบิน ๒ ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้จัดมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน

พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์

b20170822คุณจุฑาทิพย์  จันทราชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้าพ่อสามองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์