ผู้บังคับบัญชา

ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

b20170627คุณวิทวัน  แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมราชวัง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

b20170622คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนันสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ โดยมี นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี พิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

งานชมรมแม่บ้านกาชาดจังหวัดลพบุรี

b102170619-1คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมงานชมรมแม่บ้านกาชาดจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: งานชมรมแม่บ้านกาชาดจังหวัดลพบุรี

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

b20170530คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

b20170424พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกองบิน ๒ โดยมี คุณ วิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การบริการตัดผม การบริการทางการแพทย์ การแสดงกิจกรรมต่างๆ บนเวที การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ังนี้ ณ โรงเรียนสุวัฒนบดี (วัดถ้ำตะโก) ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

b20170303คุณ วิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างคณะภริยาหน่วยทหาร ตำรวจ กับหัวหน้าส่วนราชการ สตรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกิจกรรมฯ ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

b20170222พลอากาศโท สุรพล มาลีวรรณ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาย สละ สุวรรณ์ บิดาของ นาวาอากาศเอก ศราวุฒิ สุวรรณ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ โดยมี คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสที่ กองบิน ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฯ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

b20170221คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลนครหลวง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐

b20170201คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยความหมายของ ดอกป๊อปปี้ (สีแดง) เป็นสัญลักษณ์แทน “ทหารผ่านศึก” เพื่อเป็นแสดงความระลึกถึง ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตยมีชาติ บ้านเมือง ให้ได้อยู่อาศัย ตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการ กองบิน ๒ ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมซื้อดอกป๊อปปี้เพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

b20170116คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมมอบของขวัญให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป ดั่งคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” โดยกองบิน ๒ ได้จัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การแสดงยุทโธปกรณ์, การจัดนิทรรศการทางการบินแสดงประวัติความเป็นมาของกองบิน ๒, กิจกรรมบนเวทีของโรงเรียนต่างๆ , การแสดงดนตรี, การแสดงความสามารถของสุนัขทหาร (K-9), การแสดงการบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ และการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมแจกของที่ระลึกมากมายให้กับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐