ผู้บังคับบัญชา

ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

b20170907เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร รองประธานชมชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน ๖๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบิพิตร โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ คุณนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน

b20170831คุณจุฑาทิพย์ จันทราชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๖๐ โดยมี การบริการตัดผมฟรี และจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลกองบิน ๒ ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้จัดมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน

พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์

b20170822คุณจุฑาทิพย์  จันทราชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้าพ่อสามองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

b20170818-1เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง เนื่องจากเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

b20170803-1คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ตรวจเยี่ยมผู้พิการ

b20170801-4คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ นำทีมแพทย์โรงพยาบาลกองบิน ๒ ตรวจเยี่ยมผู้พิการในกองบิน ๒ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้พิการ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมผู้พิการ

พิธีไถ่ชีวิตกระบือไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

b20170731-2คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเอมพันธุ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีไถ่ชีวิตกระบือไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

b20170731-1คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

b20170627คุณวิทวัน  แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมราชวัง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

b20170622คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนันสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ โดยมี นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี พิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา