ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมข่าวกิจกรรม

แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี

20170525-5นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฯครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20170525-3นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สถาปัตย์ แสงโฮ่ง หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

20170525-2นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: การทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าพลาธิการทหารอากาศ

20170525-1นาวาอากาศเอก สุระ ไชโย รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าพลาธิการทหารอากาศ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าพลาธิการทหารอากาศ

การตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมเสริมสร้างกองทัพอากาศ

20170518-1นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ศักดิ์เสรี สยามพันธ์ หัวหน้าคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน กองทัพอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง กองทัพอากาศ ให้เป็นองค์การเรียนรู้ฯ กองบิน ๒ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมเสริมสร้างกองทัพอากาศ

การซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

20170517นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมคณะทำงานร่วม กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศบรูไน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการสาธิตการเก็บกู้อากาศยานอุบัติเหตุ ณ บริเวณหน้าโรงซ่อม ๑ กองซ่อมอากาศยานที่ ๒ กรมช่างอากาศ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: การซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตรวจเยี่ยมการประเมินความสมควรเดินอากาศ

20170516-3นาวาอากาศเอก เจษฎา  แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์  ศรีเกิน รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ หัวหน้าคณะกรรมการสมควรเดินอากาศ กองทัพอากาศ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการประเมินความสมควรเดินอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมการประเมินความสมควรเดินอากาศ

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน (SMEE)

20170516-1นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ คณะทำงานร่วม ทอ.และ ทอ.บรูไน ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน (Subject Matter Export Exchange : SMEE) ณ ห้องประชุม ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน (SMEE)

พิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

20170516-2นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ฮ.๑๑ (EC-725) ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และสหกรณ์ออมทรัพย์

20170515นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศและทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และสหกรณ์ออมทรัพย์