ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการเหล่าอากาศโยธิน

20170921พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการเหล่าอากาศโยธิน ที่เข้ารับการฝึกยุทธวิธี เพื่อให้เกิดความชำนาญในด้านยุทธวิธีก่อนการปฏิบัติราชการชายแดนใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ รักษาราชการ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีภาคพื้นกองทัพอากาศ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการเหล่าอากาศโยธิน

พิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีนักบินพร้อมรบ

20170919-4นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ รักษาราชการ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีให้กับนักบินพร้อมรบ ณ โรงเก็บ ฮ.๑๑ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีนักบินพร้อมรบ

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

20170919-3นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ โดยนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ มาประกอบพิธีอธิษฐานจิต เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ รวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมจัดพิธีฯ ในโอกาสนี้ นาวาอากาศโท สถาปัตย์ แสงโฮ่ง หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

งานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

20170919-2นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร นักบินพระราชพาหนะ กองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ กองบิน ๒ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ครบรอบปีที่ ๓๘ และพิธีเทิดพระเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ครบรอบวาระเกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: งานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

พิธีเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่

20170919-1นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่

ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์

20170914พลอากาศตรี นิรันดร พิเดช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ รักษาราชการ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

20170913นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ รักษาราชการ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ในโอกาสเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น โดยมี ข้าราชการกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

พิธีทำบุญฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๒

20170912นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ รักษาราชการ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีทำบุญฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๒ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ ฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๒

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม

20170911นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ รักษาราชการ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ถึง ๗ กันยายน ๒๕๖๐โดยมีวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมด้านการกีฬาของกำลังพล กองบิน ๒ ณ สนามกีฬากระซับมิตร กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม

ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

b20170907เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร รองประธานชมชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน ๖๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบิพิตร โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ คุณนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน