ผู้บังคับบัญชา

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อข้าวสารจ้าว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำเดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. โดยวิธีคัดเลือก

สร้างเมื่อ 19 มีนาคม 2561

wing2ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารจ้าว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีคัดเลือก

 img045

img046