ผู้บังคับบัญชา

ประกาศราคากลางงานจัดสร้างร่องระบายน้ำทิ้งคอนกรีตบริเวณบ้านพักเขต ๒ ที่ บน.๒

สร้างเมื่อ 18 สิงหาคม 2560

wing2ประกาศราคากลางจัดสร้างร่องระบายน้ำทิ้งคอนกรีตบริเวณบ้านพักเขต ๒ ที่ บน.๒

 img001

img002

img003

 img005

img006