ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๑๒๒๔, ป.๑๒๒๕, ป.๑๒๓๙ และ ป.๑๒๔๐ (ตึกแถวมาตรฐาน) ที่ บน.๒

สร้างเมื่อ 03 สิงหาคม 2560

wing2ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๑๒๒๔, ป.๑๒๒๕, ป.๑๒๓๙ และ ป.๑๒๔๐ (ตึกแถวมาตรฐาน) ที่ บน.๒

 img002

img003

img004

img005

img006

img007

ตารางแสดงงบประมาณ

img015