ผู้บังคับบัญชา

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๑๒๒๔, ป.๑๒๒๕, ป.๑๒๓๙ และ ป.๑๒๔๐ (ตึกแถวมาตรฐาน) ที่ บน.๒

สร้างเมื่อ 03 สิงหาคม 2560

wing2ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๑๒๒๔, ป.๑๒๒๕, ป.๑๒๓๙ และ ป.๑๒๔๐ (ตึกแถวมาตรฐาน) ที่ บน.๒

 img002

img003

img004

img005

img006

img007

ตารางแสดงงบประมาณ

img015